MIỀN KÝ ỨC - BST THU ĐÔNG 2019

 Váy bút chì-319WD1112F1910  Váy bút chì-319WD1112F1910
 Quần jean nữ dáng straight-319WD2083F1996  Quần jean nữ dáng straight-319WD2083F1996
 Aó kiểu nữ dáng rộng-319WD2014F4910  Aó kiểu nữ dáng rộng-319WD2014F4910
 Quần jean nữ dáng skinny-319WD2081F4990  Quần jean nữ dáng skinny-319WD2081F4990
 Váy bút chì -319WD2114F7956  Váy bút chì -319WD2114F7956
 Aó khoác nữ dáng ôm-319WN2042B1100  Aó khoác nữ dáng ôm-319WN2042B1100