Đầm denim dài không tay
1,064,000₫
Đầm jean dáng suông không tay
864,000₫
Đầm jean không tay hoạ tiết
1,064,000₫
Đầm jean nữ cắt xéo line
864,000₫
Đầm jean nữ thắt dây
1,164,000₫
Đầm jean ôm tay ngắn có túi
864,000₫
Đầm jean suông cắt xéo line
864,000₫
Đầm suông ngang gối
864,000₫