Phương Thức Thanh Toán

Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần V-SIXTYFOUR
STK: 0331000486322
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - VCB CN Sài Gòn

--------------------------------------------------------------