Phương Thức Thanh Toán

Đơn vị thụ hưởng: Công Ty TNHH Việt Thắng Jean
STK: 018 100 0000 718
Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - VCB Chi nhánh Nam Sài Gòn

--------------------------------------------------------------